Bli medlem

Sverigekatalogen FRImärksDAta är utvecklad av Sveriges äldsta frimärksföretag i samarbete med ett flertal experter inom olika frimärksperioder. 

Som medlem har du ständig tillgång till den mest omfattande katalogen över Sveriges frimärken med fler katalogiserade frimärken, varianter och avarter än någon annan katalog. Totalt finns fler än 10 000 avbildningar av frimärken, varianter och avarter vilket är DUBBELT så många som i någon annan katalog. Och fler blir det, ännu saknas autentiska bilder av en del varianter. FRImärksDAta-katalogen uppdateras kontinuerligt även för nyheter och prisändringar.  

I och med att du har fyllt i och skickat din medlemsansökan binder du dig för medlemskap.
Kostnaden är 270 kr (engångsavgift) .  Bankgiro 5966-59919.

Till din e-postadress skickas inom några minuter en faktura att betalas inom 10 dagar.                    

Du bör observera att ditt medlemskap är personligt och att om du låter någon annan utnyttja dina inloggningskoder, kommer du att stängas av.
I och med att du klickar på knappen ”bli medlem” har du betalningansvar för medlemskap.

Välkommen till FRImärksDAta
Janne Larsson, redaktör