Katalogen

FRImärksDAta Sverigekatalog omfattar alla Sveriges frimärken inklusive nyanser och varianter.
Ordningen är kronologisk med undantag av att frimärken med samma bild som utkommit senare än det första frimärket i serien förs in under samma årtal. Gör du en sökning på t ex år 1998 får du upp en lista över utgivna frimärksserier, frimärkshäften, förstadagsbrev, maxikort etc från året.
Nyutkomna frimärken införs så snart fullständiga uppgifter finns. 
Förkortningar som används
Notera det är skillnad om bokstäverna står före eller efter själva numret. Det är också skillnad mellan VERSALER och gemena bokstäver.
 
A (efter nr) innebär typ 1 eller under åren 1920-1932 gråaktigt, hårt, vitt papper
A1 (efter nr) gråaktigt vitt, ej genomlysande,  papper med svag eller ingen viramarkering.
A2 (efter nr) gråaktigt, vitt, genomlysande, papper genomlysande, med tydlig viramarkering (viramarkeringen syns som ett regelbundet punktmönster på frimärkets baksida i de otryckta marginalerna.
AE (före nr) aerogram
a, b, c
… (efter nr) färgnyanser
a, b, c… (efter nr) varianter/avarter på häften och stämplar
B (efter nr) innebär typ 2 eller under åren 1920-1932 gråaktigt mjukt poröst filtartat och genomlysasnde papper utan viramarkering.
Bx (efter nr) som B men med vattenmärke våglinjer / /.
By (efter nr) som B men med vattenmärke våglinjer \ \ .
Cx
(efter nr) gråaktigt mjukt filtartat papper med svag eller ingen viramarkering, snarlikt B-pappret men med vattenmärke våglinjer / /.
Cxz (efter nr) gråaktigt mjukt filtartat papper med svag eller ingen viramarkering, med vattenmärke våglinjer / / och bokstäver.
Cy (efter nr) gråaktigt mjukt filtartat papper med svag eller ingen viramarkering, med vattenmärke våglinjer \ \.
Cyz (efter nr) gråaktigt mjukt filtartat papper med svag eller ingen viramarkering, med vattenmärke våglinjer \ \ och bokstäver.
D
(efter nr) rent vitt genomlysande papper (före 1938).
F (efter nr) fluorescerande papper.
FD (före nr) förstadagsbrev
FK (före nr) francokuvert
H (efter nr) höger sida otandad; för frimärkshäften höger del av cylinder siffra
HA (före nr) automathäfte (omslag av kartong, frimärkena är klistrade i omslaget)
HH (före nr) handgjort frimärkhäfte (frimärkena är klistrade i omslaget)
HM (före nr) maskintillverkat frimärkshäfte (frimärkena är klistrade i omslaget)
HN (efter nr) höger sida och nedtill otandat
HS före nr) frimärkshäfte med självhäftande frimärken
HU (efter nr) höger sida och upptill otandat
K (efter nr) fyrsidig tandning (under åren 1920-1940)
KB (före nr) kortbrev
KPV (förkortning av KUNGLIGA POSTVERKET). Vattenmärke bokstäver, en eller två bokstäver per frimärke
L (före nr) lösenmärke.
L (efter nr) tvåsidig lodrät tandning 12,75 (före 1938)
L (efter nr) tvåsidig lodrät tandning (efter 1938)
lev1, lev2, lev3 ... (förkortning) står för leverans-nr från tryckeri till frimärksförådet.
M (före nr) militärt svarsmärke
M (efter nr) tvåsidig vågrät tandning
N (efter nr) nedtill otandad; för frimärkshäften nedre delen av cylindersiffra
O (efter nr) omvänd inhäftning (i häfte eller automathäfte)
OH (efter nr) omvänd inhäftning och lägsta valör till höger (i häfte/automathäfte)
OV (efter nr) omvänd inhäftning och lägsta valör till vänster (i häfte/automathäfte
PD (före nr) brev-/Postkort med svar (dubbla)
PG (före nr) persongalleriet siffrorna=katalognumret
PK (före nr) brev-/Postkort (enkla)
p1, p2, p3… (efter nr) varianter i form av plåtfel och liknande
pos0, pos2, pos3... (förkortning) för position. pos0 är det översta vänstra frimärket och pos99 är det nedersta högra
     frimärket i ett normalt 100-ark. För häftesblad, miniark räknas också alltid från övre vänstra märket.
R (efter nr) rättvänd inhäftning (i häfte eller automathäfte)
RH (efter nr) rättvänd inhäftning och lägsta valör till höger (i häfte/automathäfte)
RV (efter nr) rättvänd inhäftning och lägsta valör till vänster (i häfte/automathäfte)
S1, S2, S3… (efter nr) par av två olika frimärken
SB (före nr) Postens samlarblad
ST
(efter nummer) block eller miniark
T (före nr) tjänstefrimärke
TK (före nr) tjänstebrevkort
t0, t1, t2, t3, t4... punkt eller cirkel. plåtskarvtecken (del av liggande bakvänd siffra eller annat tecken i övre eller nedre marginalen. Tecknen sitter alltid invid eller på en plåstskarvline.
U (efter nr) upptill otandat; för frimärkshäften övre delen av cylindersiffra
UN (efter nr) Par tresidig tandning, upptill+nedtill otandat
V (efter nr) vänster otandad; för frimärkshäften vänster del av cylindersiffra 
VH (efter nr) par tresidig tandning, vänster+höger otandat
VN (efter nr) vänster sida och nedtill otandat
VU (efter nr) vänster sida och upptill tandat
VNH (efter nr) par VN+HN
VUH (efter nr) par VU+HU
v1, v2, v3… varianter/avarter vad gäller vattenmärke, papper, tandning mm
w (efter nr) upp och nedvänt vattenmärke krona
x (efter nr) vattenmärke våglinjer / /
xz (efter nr) vattenmärke våglinjer / / och bokstäver (x + z)
y (efter nr) vattenmärke våglinjer \ \
yz (efter nr) vattenmärke våglinjer \ \ och bokstäver (y + z)
z (efter nr) vattenmärke bokstäver (en eller två bokstäver ur KUNGL POSTVERKET)
1 (efter nr) typ eller gravyr) ett
2 (efter nr) typ eller gravyr) två
RR (i stället för pris) frimärket förekommer så sällan i handeln att pris ej kan sättas
—— (i stället för pris) frimärket är okänt