Kvalitet

För samtliga kvaliteter gäller absolut felfria frimärken. Frimärke med defekt har inget samlarvärde. Ovanliga nyanser, avarter kan ha intresse för forskare. Om så är fallet kan de i bästa fall omsättas till högst 10 % av angivet pris.

** innebär helt postfriskt skick. Frimärket ska vara fräscht vad gäller papper och färg. Centreringen skall vara mycket god, d v s att mellan motstående sidor, både lodrätt och vågrätt, ska den smalare sidan utgöra minst två tredjedelar av den bredare. 

* innebär att ett lätt spår av fastsättare tillåts. I övrig som **. För icke postfriska frimärken fr o m 1920 kan 25-30 % av postfriskpriset utgöra regel.

Prakt° Frimärket ska vara fräscht vad gäller papper och färg. Centreringen skall vara mycket god, d v s att mellan motstående sidor, både lodrätt och vågrätt, ska den smalare sidan utgöra minst två tredjedelar av den bredare. Den enda poststämpeln ska vara centralt placerad, rättvänd (lutning maximalt mot "klockan 10 eller klockan 2"). Stämpeln ska vara tydlig och med datum från normal kurseringstid. Tandningen ska vara jämn och inga korta tänder, vikta hörn eller liknande accepteras.

BA°  Frimärket ska vara fräscht vad gäller papper och färg. Centreringen skall vara god, d v s att mellan motstående sidor, både lodrätt och vågrätt, ska den smalare sidan utgöra minst hälften av den bredare. Stämpeln ska vara från tiden och får inte vara kladdig eller på annat sätt störa intrycket av frimärket. Om frimärket klassas som färgnyans måste datum vara synligt.

B-kvalitet, d v s frimärke med mindre defekt, ful stämpel eller liknande, ratas av samlare och prissättes därför inte.