Värdera
Det finns en värderingsfunktion som ett tillägg till frimärksdata. Tillägget består av kalkylblad med listor där du fyller i antal och pris/värde för varje frimärke, frimärkshäfte, förstadagsbrev, helsaker mm, mm. Notera att avarter (objekt med kursiv stil) inte ingår och att modernare frimärken (från och med nr 438) redovisas som hela serier.

Kalkylbladen körs under gratisprogrammet Apache Open kalkylblad Office eller under MS Windows Excel. Kalkyler är inlagda för samtliga objekt och varje gång du skriver in ett antal och ett pris/värde justeras och visas totalvärdet för samtliga objekt.
Du kan också komplettera med egna objekt genom att skjuta in extra rader.

När nya frimärken införs i FRIDA kompletterar du med dessa. Detta måste du alltid göra själv eftersom värderingsfunktionen, för största möjliga säkerhet, endast lagras i din dator - inte på nätet.
Du bestämmer själv om det är katalogpriser, egna värden, nominalvärden eller något annat du ska arbeta med.  


Som FRIDA-medlem beställer du PRIS/VÄRDE genom att betala 75 kr (ej medlem 123 kr) till vårt bankgiro 5966-5919 och skriver din egen e-postadress i meddelandefältet (inget annat). Priset gäller för en nedladdning.
Leverans sker inom ett par dagar som en bilaga till en e-post med utförlig information hur du använder PRIS/VÄRDE.

Du sparar PRIS/VÄRDE på din hårddisk och kopierar den sedan och använder kopian som arbetsfil. Originalfilen sparar du som säkerhetskopia.