Vanliga frågor

Varför är somliga frimärken "grönmärkta" och andra inte?
Grönmärkta frimärken är grundformen av frimärket ifråga. De efterföljande frimärkena (fram till nästa grönmärkta) är på något sätt varianter av grundfrimärket. grönmarkeringen anger också vilka frimärken som ingår i priset för en serie. Röd text är en varningstext.

Varför finns inte bilder av färgnyanser?
Tekniken räcker helt enkelt inte till. Datorskärmar av olika modell ger helt olika färger. Dessutom stör bildskärmsljuset en riktig bedömning.
Färgnyanser är det absolut svåraste inom filatelin. Det mänskliga ögat kan uppfatta ungefär 14 miljoner nyanser. En enkel hemdator hanterar 16 miljoner färgnyanser. Vårt språk omfattar några hundra färgbegrepp inklusive förstärkningsord som mörk, blek, matt o s v samt mellanfärger som grönblå grönaktigt blå mm. Erfarenhet och jämförelsematerial behövs i stor mängd.

Varför anges inte tandningsmåtten i ¼ ½ ¾:?
Vi har valt att uttrycka måtten i decimaltal, det känns mer modernt. Däremot har vi behållit att dela heltalet i 0,25, 0,5, 0,75 delar även om den modernaste tandningsmätaren SAFE Perfotronic kan registrera ännu finare. Eftersom frimärkens bredd/höjd ofta varierar utgår tandningsmåttet (internationellt) från antalet tandspetsar per 20 mm

Kan man skriva ut FRIDA-katalogen på papper?
Nej, katalogen är alltför omfattande. Utskriften skulle bli drygt 1 000 A4-blad..
Däremot kan man kopiera valda delar av FRIDA. Du gör så här:
Öppna först FRIDA-programmet. Öppna därefter filen/dokumentet du vill kopiera till. Du ska ha båda öppna. Du kan nu växla mellan FRIDA och ditt dokument med knapp-kombinationen Control (Ctrl) och Tab (knappen i 3:e raden, längst till vänster, som har pilar som pekar både åt vänster och åt höger (I<- och ->I). Håll ner Ctrl och tryck på Tab så visas omväxlande ditt dokument och FRImärksDAta. Se till att du har FRIDA överst tryck ner vänster musknapp och dra över den text du vill kopiera. Texten blir lila. Håll ner Ctrl-knappen och klicka på knappen för bokstaven C. Växla till dokumentet du vill kopiera till. Ställ markören där du vill ha texten. Håll ner Ctrl-knappen och klicka på knappen för bokstaven V. Texten dyker upp i ditt dokument.

Varför kan man inte registrera sina samlingar i FRIDA, som man kunde i förra versionen?
Det är en säkerhetsfråga. FRIDA finns nu på nätet och på nätet finns hackers. En stulen lista över dina och andra samlares samlingar skulle kunna bli underlag för en stöldturné av gigantiska mått. Det vill vi inte medverka till.
En separat värderingsfunktion finns nu som ett tillägg till FRImärksDAta. Tillägget består av kalkylblad med listor där du fyller i antal och pris/värde för varje frimärke, frimärkshäfte, förstadagsbrev mm, mm.  Läs mer om detta under Värdera

Varför har inte FRIDA samma katalognummer som Facit-katalogen?
Såväl FRIDA och Facits numrering härstammar från Rune Gustavsson Contenta-katalog. När Rune Gustavsson etablerat numeringen där Tre Kronor-frimärkena och G VI A:s bruksfrimärken för första gången samlats till en nummerserier, övertygade han utgivarna av Facit, SFF-katalogen, Vikingkatalogen om att ta upp den numreringen. De olika katalogerna har sedan förvaltat numreringen lite olika. Den stora skillnaden mellan FRIDA och Facit ligger inte i numreringen, den ligger i bokstäverna som omger numren. Vi anser att FRIDAs numrering är vida överlägsen Facits. I första hand därför att varje bokstav har en unik innebörd. I Facit kan en och samma bokstav ha upp till 3 olika betydelser. Därtill hävdar Facit med emfas upphovsrätt till sin numrering.